Društvo Zapisi

Društvo Zapisi je kulturna organizacija, ki že od leta 1998 deluje v Dornberku. V društvu trenutno delujeta dve sekciji – pevska in družbena. Pevsko sekcijo predstavlja Moški pevski zbor Dornberški fantje, ki navdušuje s svojimi nastopi. Družbena sekcija pa skrbi za organizacijo pogovornih večerov, sakralnih in posvetnih koncertov in drugih dogodkov.

Društvo Zapisi je aktivno tudi zunaj svojega kraja in sodeluje s številnimi posamezniki in organizacijami. Tako s ponosom (so)organizira Glasbene večere Tabor in Festival vloženih oljk, ki prinašata glasbeno, kulturno in kulinarično obogatitev lokalni skupnosti. Društvo se skuša odzivati na družbeno-aktualne teme in prispevati k razvoju lokalne skupnosti.

NOVICE DRUŠTVA ZAPISI