Tradicionalna božičnica

Tradicionalna božičnica

Župnijska cerkev v Dornberku – V nedeljo, 14. januarja 2024, so obiskovalci lahko ponovno
prisluhnili pestremu naboru domačih zborov, pa tudi pevski zasedbi iz zamejstva.

Božičnica, ki sta jo organizirala Župnija Dornberk in Društvo Zapisi, je ponudila raznolik program.
Organizatorji se že vrsto let trudijo, da ohranjajo zborovsko tradicijo in jo predajajo na mlajše
generacije. Tako se skoraj vsakič predstavi kakšna nova zasedba, ki navduši in navda z lepoto
prepevanja. Nastopilo je 6 domačih zborov, in sicer Cerkveni pevski zbor Župnije Dornberk, Moški
pevski zbor Dornberški fantje, Žene iz Dornberka, Otroški pevski zbor Župnije Dornberk, Mladinski
pevski zbor Župnije Dornberk, zbor Mamice in Otroški pevski zbor Štmaver iz zamejstva.

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo zbor definira kot skupino pevcev, ki nastopajo in pojejo
skupaj. Kot skupnost izražajo usklajenost in povezanost. Pevci so se izjemno potrudili, da so navzoče
v polni cerkvi navdali s toplino in močno sporočilnostjo božiča.

Zapisala: Nuša Velišček
Slike: Jure Komel

Share this post


Skip to content