Društvo Tabor nad Dornberkom

Društvo Tabor nad Dornberkom je nastalo z namenom, da ohrani naravni videz in bogato kulturno izročilo in navade vasice Tabor na tak način, da se ohrani življenje na vasi. Dokaj zahtevno nalogo, ki v trenutnem blagostanju ni naklonjena k ohranjanju starodavne arhitekture, kot so npr. ozke gase in strnjeno naselje, poskuša opraviti društvo na tak način, da bogati vsakdanje življenje na vasi s prireditvami ter ozavešča sovaščane o vrednosti in podobi vasi kot celote.

Nameni društva so:

 • prizadevati si za dobrobit in trajnostni razvoj življenja v vaški lokalni skupnosti.

 • spodbujati člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturnih lepot ter znamenitosti.

 • spodbujati s svojo dejavnostjo svoje člane k vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju.

 • opravljati še druge dejavnosti v zvezi zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa.

Cilji društva so:

 • sodelovanje z občinskimi organi in drugimi organi lokalne samouprave,

 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki skrbijo za podobne dejavnosti,

 • skrb in zagotavljanje potrebnih sredstev za delovanje društva,

 • organiziranje nastopov pevskih zborov, dramskih prireditev ter drugih kulturnih prireditev,

 • organiziranje razstav domačih dobrot, gozdnih sadežev in raznovrstnih izdelkov,

 • izvajanje skupnih dogovorjenih programov z drugimi društvi v občini in regiji,

 • spodbujanje prebivalcev lokalne skupnosti za doseganje skupnih interesov,

 • spodbujanje komunikacije in druženja med prebivalci lokalne skupnosti.