Dornberk

Dornberk je gručasta vas v spodnji Vipavski dolini na levem bregu reke Vipave. Vas leži na vznožju vzpetine Čuklje na nadmorski višini okrog 60 metrov.

V Krajevno skupnost Dornberk spadajo vasi na levem bregu reke Vipave, ki so Potok, Brdo, Draga in Tabor, ter tri vasi na desnem bregu Vipave – Zalošče, Budihni in Saksid. V Krajevni skupnosti je dobrih 1800 prebivalcev. Dornberk in Zalošče sta v tem delu Vipavske doline nekakšno središče vinogradništva, kar je razvidno tudi iz bližnjega okoliša. Obsežni vinogradi se namreč razprostirajo po okoliškem flišnem gričevju, ki obdaja reko Vipavo s severne in južne strani.

O kraju

Poleg številnih turističnih kmetij, ki ponujajo prodajo vina in sadja, prenočišča ter pristno domačo hrano, je v kraju tudi župnija, trgovina, pošta, zdravstveni dom, lekarna, osnovna šola in vrtec, pekarna, bencinski servis, več frizerskih salonov, bar ter kmetijska trgovina. Dornberk je tudi pomembno prometno križišče, saj se tu srečujeta cesti iz Ajdovščine in Sežane proti Novi Gorici ter cesta, ki vodi iz Dornberka čez Železna vrata na Kras. Skozi kraj potekajo tako avtobusne kot železniške povezave. Kraj ima dve železniški postaji: Dornberk in Dornberk vas, saj se tu razcepi glavna proga Nova Gorica – Sežana proti Ajdovščini.

Ime kraja

Ime vasi Dornberk se lokalno pojavlja kot Dornberg, prav tako pa se tudi lokalno poimenovanje prebivalca, ki je Dornberškovec, razlikuje od zapisa Dornberčan v Slovenskem pravopisu ter Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen (v le-tem sta oba zapisa).

Ime kraja se je skozi zgodovino spreminjalo. Pojavljali so se naslednji zapisi: Dorinberg, Dorimberg, sub castro Dorimbergo, sub opiddo Dorimbergi, Dornberg. Leta 1952 so Dornberg preimenovali v Zali hrib. V tistem času pa naj bi med predlogi za novo ime bilo tudi poimenovanje Vinodol. Dve leti se je torej v uradnih dokumentih in župnijskih matičnih knjigah pojavljalo poimenovanje Zali hrib, vendar je ves čas zaradi poimenovanja vladalo nezadovoljstvo. Zato so se v letu 1953 nekateri spet navduševali nad poimenovanji: Vinodol, Trtnik, Vingrad, Zali breg, Vinorod, Podbreg, Zalič, Trtognoj itd. V Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici hranijo seznam, na katerem je kar 23 predlogov za preimenovanje Zalega hriba.

Občinski ljudski odbor se je leta 1955 dokončno odločil, da se povrne staro ime Dornberg. Kasneje so zadnjo črko g spremenili v k (ALBREHT 2013: 198). 


Občinski ljudski odbor se je leta 1955 dokončno odločil, da se povrne staro ime Dornberg. Kasneje so zadnjo črko g spremenili v k (ALBREHT 2013: 198). Poimenovanje kraja je zloženo iz srednjevisokonemških besed dorn v pomenu 'trn' in berg oz. berc v pomenu 'gora, hrib'. Prvotno tako pomeni 'trnov hrib' (SNOJ 2009: 119).

Krajevna skupnost Dornberk

Naslov: Gregorčičeva ulica 13, 5294 Dornberk
Telefon: 05/301-83-95
Mobitel: 069 964 923
Email: ks.dornberk@gmail.com
Spletna stran: www.dornberk.si
Davčna številka: 42550599
Transakcijski račun: TR 01284-6450830420
Predsednik sveta KS: Janko Harej

Naselje: Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče
Število prebivalcev: 1781

Uradne ure:

po dogovoru

Svet krajevne skupnosti v obdobju 2022–2026:

Davorina Mrevlje
Janko Harej
Mitja Cotič
Rajko Gregorič
Sandi Slejko
Simon Justin
Tatjana Šinigoj