Društvo kmečkih žena Dornberk

Aktiv kmečkih žena Dornberk je bil ustanovljen leta 1973 in je po Zakonu o društvih od leta 1995 registriran kot Društvo kmečkih žena Dornberk. V skupnih letih delovanja je v društvu delovalo okrog 140 članic, žal se trenutno število zmanjšuje, in sicer je trenutno aktivnih med 30 in 60.

Žene so spoznale, da ni dobro ostajati le doma, biti vpet v rutino vsakdanjika, ampak da je poglavitni cilj širitev obzorja kmečke žene, da bo lahko stala z uspešnim gospodarjem. Zato je bila večina delovanja usmerjena na področje druženja, informiranja, osvajanja novih znanj in povezovanja ter izmenjave mnenj in izkušenj s podobnimi združenji po Sloveniji. 

Aktiv je podpisal listino o pobratenju s kmeticami AKŽ Branik, AKŽ Dornberk in AKŽ iz Ivanjkovcev. Sledila so strokovna predavanja in izobraževanja, ki so se jih članice z veseljem udeleževale: predavanja o urejanju vrta, zunanji ureditvi kmečkega doma, zelenjadarstva, okrasnega cvetja, predavanja z zdravstvenimi in socialnimi temami ter tečaji iz zdrave prehrane, kuharski tečaji, šivilski tečaj in drugo. Udeleževale so se tudi strokovnih izletov doma in v tujini ter si na njih ogledale tako industrijske obrate kot usmerjene kmetije.

DSC1950-obrezana2-scaled

Društvo je v preteklosti organiziralo tudi dveletno kmetijsko šolo v Dornberku, v kateri je vseh petindvajset slušateljic izobraževanje uspešno zaključilo s pridobitvijo naziva kmetovalka gospodinja.

Članice društva se udeležujejo tudi tekmovanj – tako zabavnih kot tudi gastronomskih tekmovanj, na katerih so žele lepe uspehe.

Skorajda ni vaške prireditve, na kateri ne bi društvo sodelovalo. Sodelujemo z vsemi društvi v okviru krajevne skupnosti in širše. V zadnjih letih pa z veseljem tudi z učenci in delavci osnovne šole in vrtca. Dolgoletno je tudi sodelovanje z Domom upokojencev Gradišče. Članice društva sodelujejo na različnih lokalnih prireditvah, kjer pripravljajo razstave, pripravljajo dekoracijo, postrežejo lokalno hrano, ki jo same pripravijo ipd.

Na slovesnejših prireditvah žene oblečejo oblačila naših prednic, ki so bile skicirane, ukrojene in sešite v letu 2002 na podlagi izbora fotografij starih mam iz konca 19. stoletja.Ta projekt je ob pomoči Turistične zveze TIC Nova Gorica uspel s finančno podporo Mestne občine Nova Gorica.

Društvo ima sekcijo Vokalna skupina Žene iz Dornberka, ki prepeva že 36 let. Nešteto je število njihovih nastopov, npr. na sejmih, revijah pevskih zborov, na koncertih, za snemanje za radio ali televizijo, za podoknico ob veselem praznovanju, za slovo od naše članice ali le druženje na izletu. Največji uspeh in ponos skupine pevk je prav gotovo izdaja zgoščenke: Tu sem jaz doma.

Za vse navedene aktivnosti in dosežke je bilo potrebno vložiti ogromno truda in nesebične požrtvovalnosti, kar so članice z velikim veseljem povsem prostovoljno opravljale vsa leta. Ni se jim bilo težko odtrgati od vsakodnevnega dela na kmetiji in del svojega časa nameniti društvu in širši skupnosti. To je del njihovih vrednot, ki jim vliva zadovoljstvo in daje pogum za nadaljnje delo v društvu in domačem okolju.

Nemogoče je prešteti vse ure opravljenega prostovoljnega dela, nemogoče je zabeležiti vse aktivnosti in skrbi ob pripravi in organizaciji dogodkov, a članice so bile vedno in so še danes ponosne na prehojeno pot, saj so prepričane, da opravljaljajo pomembno poslanstvo.

NOVICE DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA DORNBERK