PGD Dornberk

Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk je bilo ustanovljeno leta 1911 kot odziv na vse več požarov in vse večje škode, ki so jih požari povzročili. Neprekinjeno pa društvo deluje od leta 1951, saj je bilo v burnih časih svetovnih vonj izseljeno. V letu 1952 je društvo štelo 15 operativnih članov. Društvo se je vseskozi razvijalo tako na organizacijskem kot na operativnem področju. Danes ima društvo sicer urejen gasilski dom, ki pa se mu pozna, da je bil dograjen in dopolnjevan z dozidavami in preurejanjem, zato bi njegovi funkcionalnosti lahko marsikaj očitali. Največjo težavo predstavlja lokacija, saj je gasilski dom v gosto poseljenem delu vasi z ozkimi ulicami in s težkim dostopom, kar večkrat resno otežuje delo gasilcev, tudi izvoze ob intervencijah.  

V društvu je danes v povprečju okoli 45 operativnih gasilcev, ki so primerno usposobljeni in opremljeni. Društvo pa se lahko pohvali z velikim številom mladih članov, ki uspešno nastopajo na gasilskih tekmovanjih in se s tem seznanjajo z gasilsko opremo in veščinami. Razpolagamo s sedmimi vozili in dvema prikolicama. Spada v 3. kategorijo, kar pomeni, da morajo po prejemu poziva iz garaž odpeljati v 5 minutah. Društvo je sestavni del javne gasilske službe MO Nova Gorica, kamor spadata še PGD Čepovan, PGD Nova Gorica in poklicna gasilska enota v Novi Gorici. 

Fotografija - Mateja Pelikan